Sở GDĐT Quảng Nam   Văn phòng trực tuyến - Ooffice
 

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2016 (Đã có dữ liệu)

Tìm theo số báo danh ...............
Theo họ tên............................. (Chú ý: nhập Họ và tên đầy đủ hoặc nhập Tên)
   
 

Đánh dấu vào ô vuông phía trước nội dung cần tìm

Có thể tìm theo họ tên, số báo danh hoặc cả hai