Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Đóng dấu nổi, dấu ướt do ảnh trên văn bằng, chứng chỉ bị mờ, hỏng PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 08:56

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam - Trực tiếp là Bộ phận Tiếp nhận và Giao trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu công dân bổ sung + Nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận và trao trả hồ sơ tiến hành nhận hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ kiểm tra, thẩm định và chuyển bộ phận đóng dấu đóng lại dấu.

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

Hồ sơ

+ Văn bằng, chứng chỉ xin đóng lại dấu nổi trên ảnh (Bản chính).

+ Chứng minh nhân dân (Bản chính) hoặc đơn xin xác nhận ảnh do Công an địa phương cấp (Nếu không có chứng minh nhân dân) (Theo mẫu M5 ).

+ 1 ảnh 3x4.

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Trần Thị Diệu Hạnh

- Địa chỉ cơ quan: 08 Trần Phú, TP Tam Kỳ

- Số điện thoại cơ quan: 0510.3852663

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 10 2011 10:30