Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trung tâm GDTX-HN) ngoài công lập trực thuộc Sở PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 08:17

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đơn, tờ trình và căn cứ nhu cầu thực tế lập văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương thành lập mới cơ sở giáo dục.

Bước 3: Sau khi có chủ trương thống nhất của UBND tỉnh và các ngành liên quan, tổ chức/cá nhân nơi có nhu cầu lập hồ sơ trình thành lập tổ chức theo Điều 11- Điều lệ Trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học, ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007; Điều 9 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX, ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 và Điều 9 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm KTTH-HN ban hành theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008; Điều 15- Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ.

Bước 4: Sở GD&ĐT gửi hồ sơ đến các Sở/ngành có liên quan để thẩm tra, thẩm định. Sở GD&ĐT nhận kết quả từ các Sở/ngành và lập các thủ tục theo quy định, làm Tờ trình xin thành lập tổ chức gửi UBND tỉnh (qua sở Nội vụ). Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra lần cuối trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập trường (trung tâm).

Bước 5: Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân đến tại Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận quyết định thành lập trường (trung tâm).

Cách thực hiện

Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo. (Có thể gởi hồ sơ qua đường bưu điện - các văn bản sao cần có chứng thực)

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thành lập trường THPT

- Đơn hoặc tờ trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường;

- Văn bản đề nghị của huyện (thành phố) nơi thành lập trường;

- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ Trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học;

- Đề án tổ chức và hoạt động;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

2. Thành lập trung tâm GDTX

- Đơn hoặc tờ trình xin thành lập trung tâm của tổ chức, cá nhân;

- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

* Đề án thành lập trung tâm GDTX ; GDTX-HN.

Nội dung đề án cần nêu rõ:

+ Nhu cầu của việc thành lập TT GDTX;

+ Phương hướng hoạt động của TT GDTX;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ CBQL, giáo viên theo quy định;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

Hồ sơ được giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ xin thành lập đầy đủ, hợp lệ.

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Ngô Văn Quý

- Địa chỉ cơ quan: 08 Trần Phú, TP Tam Kỳ

- Số điện thoại cơ quan: 0510.3852674

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 08:23