Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thành lập trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ngoài công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 08:28

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin thành lập trung tâm làm đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương.

Bước 2: Sau khi có chủ trương đồng ý của Sở GD&ĐT, tổ chức/cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học theo Điều 9 - Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học, ban hành theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007.

Bước 3: Sở GD&ĐT thành lập Đoàn thẩm định các điều kiện của trung tâm đó, nếu đạt yêu cầu theo QĐ 31/2007/BGD&ĐT thì căn cứ vào Văn bản số 2114/UBND-NC ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ hoạt động, sáp nhập trung tâm NN-TH; Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành Quyết định thành lập trung tâm NN-TH.

Bước 4: Tổ chức/cá nhân đến tại Sở GD&ĐT để nhận Quyết định thành lập trung tâm NN-TH.

Cách thực hiện

Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: (Theo hướng dẫn Mục 2)

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

Hồ sơ được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ xin thành lập đầy đủ, hợp lệ.

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Ngô Văn Quý

- Địa chỉ cơ quan: 08 Trần Phú, TP Tam Kỳ

- Số điện thoại cơ quan: 0510.3852674