Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng của CB-CC-VC trong và ngoài tỉnh PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 08:35

Trình tự thực hiện

1. Thuyên chuyển công tác của CB-CC-VC trong tỉnh (trực thuộc Sở):

Bước 1: CC-VC làm đơn xin thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng của mình và gửi cho đơn vị đang công tác.

Bước 2: Hội đồng liên tịch nơi CC-VC công tác tổ chức họp xét và thống nhất việc cho chuyển công tác. Gửi biên bản và hồ sơ những CC-VC được hội đồng liên tịch thống nhất cho chuyển về Sở GD&ĐT.

Bước 3: Phòng TCCB (Sở GD&ĐT) tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, phân tích để có cơ sở trình ra Hội đồng xét thuyên chuyển của Sở.

Bước 4: Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng và tổ chức họp xét cho thuyên chuyển.

Bước 5: Giám đốc Sở ban hành quyết định thuyên chuyển CC-VC và gửi Quyết định về cơ quan đang công tác.

2. Thuyên chuyển công tác của CB-CC-VC trong tỉnh (ngoài ngành hoặc ở THCS chuyển đến Sở )

Bước 1: CC-VC gửi hồ sơ thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng của mình đến Sở GD&ĐT.

Bước 2: Phòng TCCB Sở kiểm tra thủ tục, nhu cầu thực tế. Nếu có nhu cầu, tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản tiếp nhận trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Bước 3: Sau khi có quyết định điều động của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho CC-VC.

3. Thuyên chuyển công tác của CB-CC-VC ở ngoài tỉnh chuyển đến ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam

Bước 1: CC-VC gửi hồ sơ thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng của mình đến Sở GD&ĐT.

Bước 2: Phòng TCCB Sở kiểm tra thủ tục, nhu cầu thực tế. Nếu có nhu cầu, tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản tiếp nhận trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Bước 3: Sau khi có quyết định điều động của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho CC-VC.

4. Thuyên chuyển công tác của CB-CC-VC ra ngoài tỉnh hoặc ngoài ngành

Bước 1: CC-VC làm đơn xin thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng của mình và gửi cho đơn vị đang công tác.

Bước 2: Hội đồng Liên tịch nơi CC-VC công tác tổ chức họp xét và thống nhất việc cho chuyển công tác. Gửi biên bản và hồ sơ những CC-VC được HĐ Liên tịch thống nhất cho chuyển về Sở GD&ĐT.

Bước 3: Phòng TCCB (Sở GD&ĐT) tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, phân tích để có cơ sở trình ra Hội đồng xét cho thuyên chuyển của Sở.

Bước 4: Sở GD&ĐT làm công văn cho CC-VC thuyên chuyển, gửi Sở Nội vụ tỉnh.

Cách thực hiện

Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ

- Đối tượng ở điểm 1, mục 2: Sơ yếu lý lịch, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, quyết định lương gần nhất (bản sao), biên bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của đơn vị CC-VC đang công tác.

- Đối tượng ở điểm 2, mục 2: Sơ yếu lý lịch, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, quyết định lương gần nhất (bản sao), sổ BHXH (bản sao), công văn đồng ý cho thuyên chuyển công tác của UBND huyện hoặc cơ quan (có thẩm quyền) nơi CC-VC đang công tác.

- Đối tượng ở điểm 3, mục 2: Sơ yếu lý lịch, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, quyết định lương gần nhất, sổ BHXH (bản sao), công văn đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cấp có thẩm quyền tỉnh, thành phố nơi CC-VC đang công tác.

- Đối tượng ở điểm 4, mục 2: Sơ yếu lý lịch, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, quyết định lương gần nhất, biên bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của đơn vị CC-VC đang công tác; công văn đồng ý cho thuyên chuyển công tác của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ tỉnh CC-VC đang công tác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đối tượng ở điểm 1 và 2: Hồ sơ nộp về Sở trong tháng 5 hằng năm. Tháng 6 hoặc tháng 7, Sở tổ chức họp xét và ban hành quyết định thuyên chuyển vào đầu tháng 8 hàng năm cho những CC-VC được Hội đồng thống nhất cho chuyển.

- Đối tượng ở điểm 3: 10 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ xin thành lập đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng ở điểm 4: 02 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ xin thành lập đầy đủ, hợp lệ.

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Ngô Văn Quý

- Địa chỉ cơ quan: 08 Trần Phú, TP Tam Kỳ

- Số điện thoại cơ quan: 0510.3852674

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 7 2011 15:15