Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Điều chỉnh, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Đóng dấu nổi, dấu ướt do ảnh trên văn bằng, chứng chỉ bị mờ, hỏng Administrator 5674
2 Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do người học cải chính hộ tịch Administrator 4972
3 Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do các cơ sở giáo dục lập danh sách hoặc ghi bằng không đúng hồ sơ gốc Administrator 4991
4 Cấp giấy chứng nhận (Bản sao) thay bằng tốt nghiệp phổ thông bị mất, hỏng Administrator 7094