Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2022

19/01/2023 | 09:47 AM
Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Dữ liệu đang được cập nhật...