Một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022

03/05/2022 | 10:12 PM
Thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh tự do đăng ký trực tiếp) có tất cả 70 điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và ĐKXT của 59 cơ sở giáo dục và Sở GDĐT, trong đó có 11 điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do.

Danh bạ điện thoại ngành