Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
2

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
3

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
4

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
5

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
6

Phê duyệt liên kết giáo dục

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
7

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
8

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
9

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
11

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
13

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
14

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
15

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Giáo dục thường xuyên
16

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
17

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
18

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
20

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân