Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
3

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
5

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
6

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
7

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
8

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
11

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
12

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
14

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
17

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
19

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
20

Xét, cấp học bổng chính sách

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân