Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 1. Lĩnh vực:
  • Thi, tuyển sinh
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;
  • Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Khác
  Theo thông báo của trung tâm sát hạch
  Nộp qua bưu chính công ích
  Khác
  Theo thông báo của trung tâm sát hạch
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
  • Cán bộ, công chức, viên chức
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
  Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
  2016-06-21
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Điều kiện dự thi a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin