Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
2

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
3

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
5

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
6

Phê duyệt liên kết giáo dục

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
8

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
10

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
12

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Giáo dục thường xuyên
13

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
14

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
15

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
16

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
17

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
18

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
19

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
20

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học