Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
24

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
25

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
26

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
27

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
29

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
34

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
35

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Xem chi tiết >>
Kiểm định chất lượng giáo dục
37

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
38

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
39

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
40

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học