Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
42

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
43

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
44

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
45

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
46

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
47

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
48

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
49

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
50

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
51

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
52

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục thường xuyên
53

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
54

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
55

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
56

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
57

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
58

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
59

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
60

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc