Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
82

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đào tạo với nước ngoài
83

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
84

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
85

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
86

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
87

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết >>
Giáo dục thường xuyên
88

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
89

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
90

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
91

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
92

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
93

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
94

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
95

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
96

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)

Xem chi tiết >>
Giáo dục nghề nghiệp
97

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
98

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
99

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
100

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác