Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
122

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
123

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
124

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
125

Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
126

Tuyển sinh trung học phổ thông

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
127

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
128

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
129

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác