Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở GDĐT

    Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khoá IX, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh do bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GDĐT Quảng Nam vào chiều ngày 25/11/2020

    Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khoá IX, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh do bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GDĐT Quảng Nam vào chiều ngày 25/11/2020.

bvhxh1 copy

 Ảnh minh họa

Nội dung giám sát xoay quanh những vấn đề sau:

1. Kết quả triển khai Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

2. Việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020; Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Sau khi nghe Sở GDĐT báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, Bà Trần Thị Bích Thu đánh giá cao công tác tham mưu, triển khai kịp thời của Sở GDĐT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương, tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; rà soát kỹ đối tượng để kịp thời hỗ trợ đúng, đủ đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND; tổng kết đánh giá rõ hiệu quả, tác động của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND để có cơ sở thực tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kéo dài hoặc mở rộng đối tượng hưởng chính sách của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND; chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo quy định theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 trong khi chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Tham mưu đánh giá kết quả thực hiện và công bố hết hiệu lực đối với các nghị quyết: Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 về Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định chính sách đối với học sinh, giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Trên cơ sở đó, nghiên cứu các quy định của Trung ương, định hướng, tham mưu duy trì, kéo dài các Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế chính sách đào tạo nghề dành cho đối tượng học sinh sau phân luồng. Đặc biệt, trước mắt càn tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn tiếp theo.

Tin bài: Huỳnh Thị Vinh – Chuyên viên VPS

Tin liên quan