Quảng Nam chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

         Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Quảng Nam có 16

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Quảng Nam có 16.776 thí sinh đăng ký dự thi. (Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp: 3.497; Thí sinh thi tốt nghiệp và xét ĐH, CĐ: 12.702; Thí sinh chỉ thi để xét ĐH, CĐ: 577); được bố trí ở 56 điểm thi với 746 phòng thi.

BCD

  Ông Trần Văn Tân, UVBTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi chủ trì buổi họp

Ban Chỉ đạo thi của tỉnh vào ngày 16/6/2021

Thông tin sơ lược về Kỳ thi

Bài thi:

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

+ Thí sinh giáo dục THPT đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi; hoặc chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;

+ Thí sinh GDTX thuộc 3 đối tượng ở trên phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh;

- Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi

- Nội dung thi: Nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

- Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/4/2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đồng thời, Sở GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 cho Lãnh đạo và các cán bộ làm công tác tuyển sinh của các trường THPT, Ban tuyển sinh của công an và quân sự tỉnh vào ngày 20/4/2021;

- Các trường THPT tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi tốt nghiệp THPT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên của trường;

- Tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Sở GDĐT do Bộ GDĐT tổ chức trực tuyến qua các điểm cầu.

- Tham dự Hội nghị trực tuyến về tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Công tác chuẩn bị Kỳ thi

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công ty Điện lực, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan để phối hợp tổ chức kỳ thi; chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh dự thi, nhất là học sinh ở các huyện miền núi. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các trường THPT ở vùng cao tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh.

Chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh; tổ chức thi thử để tạo điều kiện cho học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, trên cơ sở đó phân loại học sinh để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp; cử các đoàn đi đến các trường THPT ở miền núi để hỗ trợ chuyên môn, giúp các trường tổ chức tốt việc ôn tập. Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh sau khi bế giảng năm học vẫn tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh nhằm giúp cho học sinh thi THPT đạt kết quả tốt nhất.

-Tổ chức đấu thầu, mua sắm văn phòng phẩm, in ấn biểu mẫu phục vụ kỳ thi.

Coi thi

- Ngày 29/6/2021: Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT cho lãnh đạo, thư ký, thanh tra các Điểm thi.

- Ngày 01/7/2021: Các trường THPT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT cho cán bộ, giáo viên THPT, THCS tham gia coi thi.

- Các Điểm thi làm việc và tổ chức coi thi từ ngày 06/7 đến 08/7/2021 (Theo lịch thi của Bộ GDĐT).

Chấm thi

- Thời gian làm việc: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 21/7/2021.

- Địa điểm chấm thi: Trường THPT Duy Tân, thành phố Tam Kỳ.

- Tổng số bài chấm tự luận: 16.562 bài.

- Tổng số bài chấm trắc nghiệm: 32.518 bài.

- Nhân sự điều động làm công tác chấm thi: 392 người.

   In sao, vận chuyển đề thi, thu bài thi

- Thời gian cách ly để in sao đề thi: Từ ngày 27/6 đến 08/7/2021.

- Địa điểm in sao đề thi: (do Sở GDĐT phối hợp với PA 03 Công an tỉnh khảo sát tình hình về an ninh, an toàn để chọn địa điểm in sao đề thi đảm bảo quy định). Số lượng cán bộ điều động làm công tác sao in đề: 50 người

- Đề thi được vận chuyển từ địa điểm in sao đến 56 Điểm thi có sự giám sát, bảo vệ của Công an.

- Bài thi được thu ngay sau buổi thi cuối cùng tại 56 Điểm thi và vận chuyển về Hội đồng thi đặt tại Sở GDĐT để bàn giao Ban Làm phách bài thi có sự bảo vệ của Công an.

  Công tác chuẩn bị về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Kỳ thi

Trước khi tổ chức coi thi:

- Trước và trong thời gian tổ chức coi thi, tất cả thí sinh và cán bộ tham gia công tác coi thi của Kỳ thi không được di duyển đến vùng có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố trong vòng 21 ngày trước khi tổ chức thi.

- Trước ngày tập trung thí sinh 01 ngày, các Điểm thi phải làm vệ sinh sạch sẽ và khử trùng môi trường toàn bộ khu vực thi.

- Các Điểm thi bố trí 01 phòng thi dự phòng để dành cho các thí sinh được xác định là đối tượng F2; thí sinh bị có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở; bố trí đủ quần áo, thiết bị bảo hộ y tế cho cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng.

Trong thời gian tổ chức coi thi:

- Không tổ chức khai mạc Kỳ thi.

- Thực hiện đo thân nhiệt những người vào khu vực thi.

- Các điểm thi phải có dung dịch sát khuẩn đặt ở cổng trường, trước mỗi phòng thi và phòng hội đồng.

- Tất cả thí sinh và cán bộ tham gia công tác coi thi của các kỳ thi phải thực hiện:

+ Khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, NCOVI hoặc VHD trước khi vào khu vực thi.

+ Đeo khẩu trang từ nhà đến khu vực thi, trong suốt quá trình tổ chức coi thi, từ khu vực thi về nhà.

+ Rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực thi, phòng thi.

- Thí sinh được xác định là đối tượng F2; thí sinh có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở phải được chăm sóc y tế và chuyển sang thi ở phòng thi dự phòng.

- Không tập trung đông người trước và sau mỗi buổi thi. Trong thời gian gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi yêu cầu và hướng dẫn thí sinh đứng xếp hàng, bảo đảm khoảng cách quy định giữa các thí sinh.

- Mỗi điểm thi bố trí 02 cán bộ y tế.

Phương án dự phòng trong trường hợp có thí sinh là đối tượng F0, F1, hoặc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Quảng Nam:

- Đối với thí sinh thuộc đối tượng F0: Xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GDDT.

- Đối với thí sinh là đối tượng F1: Bố trí thi riêng tại trường gần với Điểm thi của thí sinh. Dự kiến có 03 trường dự phòng đặt tại Tam Kỳ, Hội An và Phước Sơn. Các trường này trang bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị bảo hộ y tế cho Điểm thi; thí sinh được vận chuyển bằng ô tô riêng.

- Trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Quảng Nam: xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GDĐT tổ chức thi đợt 2 theo phương án của Bộ GDĐT.

Với công tác chuẩn bị khá chu đáo như trên, kể cả có phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chắc chắn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng -VPS

Tin liên quan