Địa chỉ tra cứu điểm bài thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến vào ngày 26/7/2021, Hội đồng thi số 34 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ công bố điểm bài thi của thí sinh trên Hệ thống Quản lý thi của Sở

Địa chỉ tra cứu điểm bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến vào ngày 26/7/2021, Hội đồng thi số 34 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ công bố điểm bài thi của thí sinh trên Hệ thống Quản lý thi của Sở tại địa chỉ sau đây:

https://gdqn.edu.vn/tracuu

Tin liên quan