Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

    Thực hiện Quyết định số 3117/QĐ-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo lịch công tác của Đoàn, ngày 11/01/2016, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3117/QĐ-TTCP đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam

    Thực hiện Quyết định số 3117/QĐ-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo lịch công tác của Đoàn, ngày 11/01/2016, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3117/QĐ-TTCP đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam. Về phía Đoàn thanh tra, ông Trần Văn Hồng – Phó Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ là Trưởng đoàn cùng 04 thành viên là cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Chính phủ.

70060 Anh2

Tại phiên họp đầu tiên giữa Đoàn Thanh tra và Sở GDĐT Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT, ông Lê Văn Chính – Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Thanh tra, Văn phòng, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, Học sinh sinh viên - Pháp chế), cán bộ Thanh tra Sở cùng tham dự. Theo sự ủy nhiệm của Giám đốc, ông Trần Xuân Thanh – Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT đã báo cáo Đoàn thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở GDĐT từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2016 theo đề cương Đoàn yêu cầu (Báo cáo số 38/BC-SGDĐT ngày 09/01/2017). Qua báo cáo, các thành viên Đoàn Thanh tra đã góp ý một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh trong báo cáo để hoàn thiện; đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số nội dung. Lãnh đạo Thanh tra Sở và Giám đốc Sở đã trao đổi, làm rõ về những nội dung mà Đoàn yêu cầu, bên cạnh đó cũng đề xuất với Đoàn Thanh tra Chính phủ về những vướng mắc thực tế. Sau phiên họp, Đoàn tiến hành thanh tra thực tế một số hồ sơ về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình xem xét hồ sơ, các thành viên Đoàn thanh tra đã chất vấn những cá nhân, bộ phận có liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở GDĐT.

Qua một ngày làm việc tích cực, Đoàn thanh tra đã đánh giá cụ thể những ưu điểm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở GDĐT; đồng thời đã kiến nghị những nội dung mà Sở GDĐT cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian đến./.

 Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên - Thanh tra Sở

Tin liên quan