Hội nghị Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học

      Trong 02 ngày (29 và 30/10/2019), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học

      Trong 02 ngày (29 và 30/10/2019), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Trưởng Phòng và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các trường THPT, PTDTNT trực thuộc và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tổng số học viên tham gia tập huấn là 170 người.

  QuocTT1

    Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

 Nhằm triển khai sâu sát quy định của các Luật (Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng) và văn bản hướng dẫn thi hành, Sở GDĐT đã mời các Báo cáo viên của Thanh tra tỉnh Quảng Nam giàu kinh nghiệm thực tiễn từ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng để triển khai việc tập huấn. Cụ thể:

- Sáng ngày 29/10/2019, Hội nghị được nghe ông Đinh Ngọc Phương (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh Quảng Nam) triển khai Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

- Chiều ngày 29/10/2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh Quảng Nam) đã triển khai đến Hội nghị Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cùng các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai một số nội dung về tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

   Sở GDĐT dành 01 ngày để tập trung tập huấn công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác kiểm tra của Phòng GDĐT; hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học; triển khai hoạt động công khai đối với cơ sở giáo dục; thống kê một số sai phạm thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra để rút kinh nghiệm, không lặp lại. Ông Bùi Cao Vân (Phụ trách Chánh Thanh tra Sở GDĐT) đã báo cáo những nội dung này và nêu một số tình huống thực tiễn để Hội nghị cùng thảo luận, giải quyết.

 thanhtra1

    Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT đề nghị các đơn vị cố gắng vận dụng những nội dung, kinh nghiệm đã được triển khai, hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn nhằm làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác kiểm tra của Phòng GDĐT; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân đối với việc giám sát các hoạt động trong nhà trường.

Qua 02 ngày làm việc tích cực và tập trung, với sự tham dự đông đủ, nghiêm túc của đại biểu và sự nỗ lực chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn từ các Báo cáo viên, Hội nghị tập huấn đã đạt được chất lượng và hiệu quả./.

Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

Tin liên quan