Hội nghị Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020

      Sáng ngày 22/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020

      Sáng ngày 22/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, đại diện Thanh tra tỉnh – cơ quan phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi và 110 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi.

thanhta1

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT đã quán triệt nghiêm túc vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ thanh tra, kiểm tra thi, trong đó nhấn mạnh việc phòng ngừa, phát hiện, kiến nghị kịp thời để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Hội nghị được nghe tập huấn Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) và Hướng dẫn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT. Chánh Thanh tra Sở – ông Đinh Văn Nhân tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cơ sở Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT và Kế hoạch 1224/KH-SGDĐT ngày 20/7/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam; đặc biệt lưu ý một số tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa, nhận diện việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ gian lận trong thi cử.

       Tại Hội nghị, các ý kiến trao đổi của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi đã được lãnh đạo Sở và lãnh đạo Thanh tra Sở kịp thời hướng dẫn, giải đáp. Sở GDĐT đã tổ chức kiểm tra việc nắm nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra ngay tại Hội nghị đối với cán bộ thanh tra, kiểm tra thông qua bài đánh giá theo hình thức trắc nghiệm ngay tại buổi tập huấn; qua đây, góp phần lưu ý một số nội dung cần chú trọng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

       Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT đề nghị tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2020 lưu ý nắm vững các quy định, hướng dẫn và tập trung làm đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy vai trò, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc./.

Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên – Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

Tin liên quan