CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC QUẢNG NAM NĂM 2020

      Ngày 26

      Ngày 26.2 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định phê duyệt danh sách gồm 1.200 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đây là những thí sinh đã vượt qua hai vòng thi tuyển bắt đầu từ ngày 7.12.2020 đến ngày 15.1.2021.