Hội nghị giao ban công tác giáo dục dân tộc năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.

    Tổng kết năm học 2015 - 2016, Sở Giáo dục và đào tỉnh Quảng Nam đưa ra nhận xét: "Giáo dục dân tộc tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số; công tác chỉ đạo điều chỉnh mạng lưới trường lớp, đã tạo điều kiện thu hút học sinh vùng dân tộc và địa bàn khó khăn ra lớp

    Tổng kết năm học 2015 - 2016, Sở Giáo dục và đào tỉnh Quảng Nam đưa ra nhận xét: "Giáo dục dân tộc tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số; công tác chỉ đạo điều chỉnh mạng lưới trường lớp, đã tạo điều kiện thu hút học sinh vùng dân tộc và địa bàn khó khăn ra lớp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định".

Ongthanhgiaoban

     Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm học 2015-2016; đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2016-2017. Ngày 28/9/2016, tại Hội trường Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục dân tộc năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.

     Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - chủ trì Hội nghị; lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT các huyện miền núi; Hiệu trưởng trường PTDTNT tỉnh và huyện; Hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa bàn các huyện miền núi.

     Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục đối với công tác giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.

     Đại biểu tham dự hội nghị đã bày tỏ nhất trí với báo cáo đánh giá thực hiện các hoạt động đối với công tác giáo dục dân tộc trong thời gian qua và đã thảo luận, đưa ra những đề xuất liên quan, nhưng vấn đề được quan tâm nhất là việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo việc ăn ở nội trú cho học sinh ở các trường PTDTBT, PTDTNT, trường phổ thông có học sinh nội trú.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Công Thành- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác giáo dục dân tộc đã đạt được; đồng thời yêu cầu đại biểu về tham dự cần tập trung thực hiện có hiệu quả các vấn đề sau: Thực hiện đúng, đảm bảo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc; cố gắng huy động học sinh ra lớp, đồng thời duy trì sỉ số nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chủ yếu là phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi, tăng cường giáo dục văn hóa địa phương; chăm lo việc ăn ở cho học sinh ở các trường PTDTBT, PTDTNT, trường phổ thông có học sinh ở nội trú.

Nguyễn Thị Thu Hiền - CV Phòng CTHSSV-PC.

Tin liên quan