Trích xuất ảnh dễ dàng từ file PDF

Công cụ cho phép bạn trích xuất cả loạt ảnh minh họa trong tài liệu PDF để lưu trữ thành các tập tin ảnh riêng

Công cụ cho phép bạn trích xuất cả loạt ảnh minh họa trong tài liệu PDF để lưu trữ thành các tập tin ảnh riêng. Công cụ này còn có khả năng chuyển trang PDF thành tập tin ảnh.

Để sử dụng, bạn tải PDF Image Extraction Wizard (dạng portable không cần cài đặt) về máy tính, giải nén và chạy tập tin PDF Image Extraction Wizard.exe.

phanmempdf

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng miễn phí thì bỏ qua khâu đăng ký, đơn giản nhấn Next.

Tiếp theo, tại cửa sổ Input & Output, bạn chọn tập tin PDF cần trích xuất ảnh (tại mục PDF file), và thư mục lưu ảnh trích xuất (tại mục Output folder).

Trong bảng PDF Options, bạn chọn trang tài liệu PDF cần trích xuất. Nhập mật khẩu bảo vệ PDF nếu có. PDF Image Extraction Wizard bản miễn phí chỉ trích xuất 3 ảnh/lần chọn trang tài liệu PDF.

Mẹo trích xuất nhiều ảnh: tại bảng PDF Options bạn chọn các trang có ảnh cần trích xuất, chẳng hạn từ trang 1 đến trang 3. Sau khi PDF Image Extraction Wizard thực hiện xong, bạn nhấn nút Back để quay lại bảng PDF Options, chọn trích xuất ảnh từ trang 4 đến 6... Làm lần lượt cho đến khi trích xuất hết các ảnh bạn cần.

Tiếp theo, bạn chọn Extract Images: trích xuất ảnh; hoặc Render Pages: chuyển cả trang PDF, gồm hình ảnh, chữ… thành tập tin ảnh.


PDF Image Extraction Wizard cho phép bạn tùy chọn quay ảnh (Rotation), lật ảnh (Flipping), gom ảnh (Merge), bỏ qua các ảnh trùng nhau (Skip duplicate images), trích xuất tất cả các ảnh hay chỉ ảnh kích thước nhỏ…


Bạn có thể tùy chọn lưu ảnh nén với định dạng JPEG, hay không nén kiểu BMP.

Khi quá trình trích xuất ảnh hoàn tất, Office Image Extraction Wizard thông báo bản miễn phí chỉ trích xuất 3 ảnh/lần chọn trang tài liệu PDF. Để trích xuất các ảnh khác, bạn áp dụng mẹo ở trên, nhấn nút OK, nhấn nút Back trở lại bảng PDF Options. Nếu muốn xem ảnh vừa trích xuất, nhấn Click here to open destination folder để mở thư mục ảnh vừa trích xuất.

Tin liên quan