Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2021

                                                                                            Đại biểu dự Hội nghị Sáng ngày 20

                                           anh1 copy

                                                Đại biểu dự Hội nghị

Sáng ngày 20.4, tại hội trường Hội trường tầng 5, VNPT Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tập huấn nghiệp vụ, sử dụng phần mềm Quản lý thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 cho gần 180 lãnh đạo, cán bộ, viên chức các trường THPT, PTDTNT thuộc Sở, Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh.