Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

Về việc tổ chức thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

 

        Thực hiện theo Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021,

        Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo một số nội dung về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 như sau:

1. Thời gian thi: 01 ngày, vào ngày 24 tháng 10 năm 2021.

  - Buổi sáng: lúc 09h00, thí sinh tập trung tại địa điểm tổ chức thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân (nếu có).

  - Buổi chiều: thí sinh có mặt lúc 12h55 tại địa điểm thi để chuẩn bị thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo lịch).

2. Địa điểm thi: tại các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (địa điểm cụ thể của mỗi thí sinh sẽ được thông tin trong Giấy báo dự thi).

3. Hình thức, nội dung thi vòng 2:

  - Hình thức: thi viết, thời gian làm bài: 180 phút;

  - Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Một số lưu ý:

- Thí sinh mang theo Giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi. 

 - Trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 21/10/2021, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo danh sách thông tin thí sinh dự thi (bao gồm địa điểm thi, số báo danh, phòng thi,…) trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://quangnam.edu.vn. Nếu thí sinh không nhận được Giấy báo dự thi của Hội đồng tuyển dụng thì căn cứ thông tin trong danh sách đã được thông báo để đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi vào sáng ngày 24/10/2021.

* Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các thí sinh dự thi phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ 00 ngày 24/10/2021 và đảm bảo thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế (Hội đồng thi sẽ không cho thí sinh dự thi nếu không thực hiện đúng theo yêu cầu đã nêu).

Tin liên quan