Thông báo: Thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT (khóa thi ngày 02/11/2021) phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

Thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 (khóa thi ngày 02/11/2021) phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

Theo Thông báo số 2334/TB-HĐTD ngày 30/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021, thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 (khóa thi ngày 02/11/2021) phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, cụ thể như sau:

1. Đối với thí sinh ngoại tỉnh và các thí sinh nội tỉnh ở vùng đang có dịch thì phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ 00 ngày 02/11/2021.

2. Đối với các thí sinh còn lại phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ 00 ngày 02/11/2021.

Tin liên quan