Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam khóa thi ngày 02/11/2021: Thí sinh là đối tượng F1, F2 được UBND tỉnh cho phép dự thi vòng 2 tại địa điểm thi riêng

Thí sinh là đối tượng F1, F2 được dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam (khóa thi ngày 02/11/2021) tại địa điểm thi riêng: Ban Coi thi số 06 đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ.

Ngày 30/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 495/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến với UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 03 huyện: Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn. Theo đó, thí sinh là đối tượng F1, F2 được dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam (khóa thi ngày 02/11/2021) tại địa điểm thi riêng: Ban Coi thi số 06 đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ.

Thực hiện kết luận của đồng chí Trần Văn Tân tại Thông báo số 495/TB-UBND nêu trên, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Công văn số 2335/SGDĐT-VP ngày 30/10/2021 về việc tổ chức cho thí sinh thuộc diện F1, F2 từ vùng dịch đến dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2021 (xem chi tiết trong tập tin đính kèm). Theo đó, Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện bố trí xe, hỗ trợ tiền ăn cho thí sinh; tổ chức đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 từ địa phương đến Ký túc xá của Trường Đại học Quảng Nam để ăn, ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt và đưa đón thí sinh đến địa điểm thi (Ban Coi thi số 06 đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ) để tham dự Kỳ thi. Đồng thời, Sở GDĐT cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (đơn vị quản lý, vận hành Ký túc xá Trường Đại học Quảng Nam) tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thi sinh là F1, F2 từ vùng dịch đến nghỉ ngơi, sinh hoạt trong thời gian tham gia Kỳ thi.

Tập tin đính kèm: Công văn số 2335/SGDĐT-VP 

Tin liên quan