Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021 và phúc khảo bài thi

Căn cứ kết quả điểm thi Vòng 2 của Ban chấm thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo kết quả điểm thi vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Vòng 2) theo các tập tin đính kèm.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 09/11/2021 (ngày thông báo kết quả điểm thi) đến hết ngày 30/11/2021 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ). Thí sinh xem chi tiết trong tập tin đính kèm.

Các tập tin đính kèm:

1. Thông báo kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi

2. Bảng điểm Giáo viên mầm non hạng III

3. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III

4. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III (môn Âm nhạc)

5. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III (môn Mỹ thuật)

6. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III (môn Tin học)

7. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III (môn Tiếng Anh)

8. Bảng điểm Giáo viên tiểu học hạng III (môn Thể dục)

9. Bảng điểm Kế toán viên trung cấp

10. Bảng điểm Kế toán viên

11. Bảng điểm nhân viên Giáo vụ

12. Bảng điểm nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

13. Bảng điểm Quản trị viên hệ thống hạng III

14. Bảng điểm Quản trị viên hệ thống hạng IV

15. Bảng điểm Thư viện viên hạng III

16. Bảng điểm Thư viện viên hạng IV

17. Bảng điểm Văn thư trung cấp

18. Bảng điểm Văn thư

19. Bảng điểm Y sĩ hạng IV

Tin liên quan