Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021

Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 thì gửi đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu đơn đính kèm dưới đây.

Download mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi tại đây.

 

Tin liên quan