Công bố điểm thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021)

Hội đồng thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) công bố điểm thi

Hội đồng thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) công bố điểm thi tại hai Điểm thi trong các tập tin đính kèm.

Thí sinh tra cứu điểm thi trên Hệ thống Quản lý thi của Sở GDĐT Quảng Nam tại địa chỉ sau:

https://gdqn.edu.vn/diem

Tập tin đính kèm:

1. Bảng điểm của thí sinh dự thi tại Điểm thi 01 - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Bảng điểm của thí sinh dự thi tại Điểm thi 02 - Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

 

Tin liên quan