Thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi - Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022

Thời gian các trường nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh học từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định Thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh; Sở GDĐT thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi (gọi tắt là phúc khảo) Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) như sau:

1. Hồ sơ, hình thức đăng ký phúc khảo

- Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo làm đơn đề nghị (theo mẫu 1a tại Phụ lục I) gửi trường nơi thí sinh đang học. 

- Các trường tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh, lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (theo mẫu 1b tại Phụ lục I); sau đó đăng ký phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi của Sở GDĐT, đồng thời gửi tập tin danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (bản quét dạng tập tin PDF có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu) lên Hệ thống Quản lý thi. Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh và danh sách (bản giấy và tập tin) lưu tại hồ sơ chuyên môn về công tác khảo thí của trường, không gửi về Sở GDĐT.

2. Thời gian nhận Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh

Từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

3. Thời gian các trường đăng ký phúc khảo

Các trường đăng ký phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi của Sở GDĐT từ ngày 30/11/2021 đến 16 giờ 00 ngày 01/12/2021.

4. Cách thức đăng ký phúc khảo

Xem Phụ lục II đính kèm./.

Các tập tin đính kèm:

1. Thông báo phúc khảo

2. Mẫu đơn phúc khảo

 

Tin liên quan