Danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

ồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi tính đến ngày 28/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi tính đến ngày 28/11/2021 trong đường dẫn đính kèm.

Danh sách này được tiếp tục cập nhật cho đến thời hạn theo quy định.

Link danh sách đính kèm

 

Tin liên quan