Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022

Hội đồng thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi

Hội đồng thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi trong tập tin đính kèm.

Thí sinh tra cứu điểm thi, kết quả chấm phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi của Sở GDĐT Quảng Nam tại địa chỉ sau:

https://gdqn.edu.vn/diem

Tập tin đính kèm: Kết quả chấm phúc khảo

Tin liên quan