Thông báo về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi qua đường bưu điện thông báo trúng tuyển đến các thí sinh có tên trong danh sách. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể theo Thông báo số 2832/TB-HĐTD ngày 29/12/2021 tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển

2. Thông báo số 2832/TB-HĐTD

 

Tin liên quan