Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Chiều ngày 14.01.2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Chiều ngày 14.01.2022, tại Hội trường cơ quan, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Sở, đại diện công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ công chức người lao động Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc sở thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cơ quan; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức  năm 2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan; phương hướng nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2022. Ông Võ Đăng Thể, Chánh Văn phòng Sở báo cáo công khai tài chính, báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở GDĐT đã tham gia thảo luận, góp ý các quy chế làm việc của Sở; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử trong cơ quan.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Hội nghị công chức viên chức nhằm mục đích kết nối người lao động trong cơ quan Sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Lãnh đạo Sở tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận, góp ý của tất cả cán bộ công chức, người lao động tham gia Hội nghị. Sau khi hoàn chỉnh các bộ quy chế, yêu cầu từng thành viên trong cơ quan Sở làm việc, ứng xử, giao tiếp theo đúng quy chế đã thống nhất.

 

Tin liên quan