Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2022-2023

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023. 

Theo đó, kế hoạch và phương thức tuyển sinh bao gồm: tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập, ngoài công lập; trường THPT chuyên, Trường PTDTNT tỉnh và tuyển sinh lớp 9 vào các trường PTDTNT các huyện. Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: QĐ 1188

Tin liên quan