Kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2022-2023

Kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2022-2023

Hội đồng thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2022-2023 thông báo kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi trong các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:

1. Kết quả điểm bài thi:

- Từ SBD 1 đến 696

- Từ SBD 697 đến 1402

2. Thông báo phúc khảo bài thi

3. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo

 

Tin liên quan