Thông báo kết quả phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên THPT công lập theo NĐ số 140 ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ theo danh sách đính kèm.

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam thông báo để thí sinh được biết. 

Danh sách đính kèm tải về tại đây.

 

Tin liên quan