Kế hoạch tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022

Kế hoạch tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022 của Sở GDĐT

Thực hiện Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ về Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam xây kế hoạch tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022.

Chi tiết kế hoạch vui lòng xem tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: Kế hoạch TS cử tuyển 2022

Tin liên quan