Kết quả điểm bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1

Hội đồng thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 công bố kết quả điểm bài thi của thí sinh

Hội đồng thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 công bố kết quả điểm bài thi của thí sinh tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: Bảng điểm

Tin liên quan