Chính sách hỗ trợ giáo dục

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X (khai mạc vào hôm nay 7.12) sẽ bàn bạc để đưa ra một số chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non, miền núi. Đây còn là chính sách nhân văn, giúp phụ huynh, đội ngũ giáo viên giảm bớt khó khăn.

Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với VVOB tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Giao lưu “Tiếng Việt của Bé”

     Sáng ngày 26/4/2021, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) phối hợp với VVOB tổ chức sinh hoạt chuyên môn với Chuyên đề Giao lưu "Tiếng Việt của Bé" tại trường mầm non Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

Hội thảo thu hoạch, chia sẻ kinh nghiệm về Học thông qua chơi có đáp ứng giới.

     Ngày 22/3/2021, Dự án Gentle đã tổ chức Hội thảo thu hoạch nhằm chia sẻ kinh nghiệm về học thông qua chơi có đáp ứng giới tại Khách sạn Mường Thanh – Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam theo Kế hoạch hoạt động của Dự án trong tháng 3/2021

Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho giáo viên mầm non”

     Sáng ngày 27/02/2021, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Sinh hoạt chuyên môn nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực cho giáo viên mầm non" tại trường mẫu giáo Măng Non, thành phố Hội An

Ban Quản lý Dự án VVOB đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động trong năm 2020 và triển khai Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

     Sáng ngày 26/01/2021, Ban Quản lý dự án VVOB tổ chức cuộc họp Ban quản lý dự án mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án trong năm 2020 và triển khai Kế hoạch hoạt động của Dự án trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Phòng họp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thục hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020"

        Chiều ngày 16/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thục hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020" (sau đây gọi tắt là Chuyên đề) nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai và thực hiện Chuyên đề; đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về việc thực hiện Chuyên đề

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng “Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”.

     Sáng ngày 13/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn mở rộng "Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên"

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn Điều tra ban đầu về dinh dưỡng và giáo dục thể chất cho cán bộ quản lý, giáo viên 02 trường mầm non tại tỉnh Quảng Nam.

    Thực hiện Công văn số 3354/BGDĐT-GDTC ngày 01/9/2020 về việc "Triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên" (gọi tắt là Mô hình), sáng ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Tập huấn Điều tra ban đầu về dinh dưỡng và giáo dục thể chất cho cán bộ quản lý, giáo viên thể chất và cán bộ y tế học đường cho 02 trường mầm non tại tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán năm học 2020-2021".

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học Mầm non năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam (GDĐT) tổ chức Tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán năm học 2020-2021"

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”

    Sáng ngày 23/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến về "Triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức