Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 tổ chức họp phiên đầu tiên

     Sáng ngày 12/9/2017, Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 (gọi tắt là Ban HDNV) đã tổ chức họp phiên đầu tiên kết hợp sinh hoạt chuyên môn với nội dung: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, thống nhất Kế hoạch chuyên môn trọng tâm của cấp học trong năm học 2017-2018 và thảo luận về hệ thống hồ sơ quản lý trường mầm non, hồ sơ sổ sách của giáo viên trong trường mầm non

“Ngày hội đến trường của bé” ở các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn Quảng Nam

   Hòa chung với không khí sôi động trong lễ khai giảng của năm học 2017-2018, có gần 80

Sở GDĐT tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT”

     Thực hiện Công văn số 2684/BGDĐT-VP ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT" và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT" cho c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên cốt cán của cấp học mầm non toàn tỉnh từ ngày 29 – 30/8/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên tài năng cấp học Mầm non năm học 2016-2017”

    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của cấp học mầm non, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên tài năng cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2016-2017"

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề “Nâng cao chất lượng Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, giai đoạn 2013-2016

    Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chuyên đề "Nâng cao chất lượng Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", giai đoạn 2013-2016, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”

    Thực hiện nhiệm vụ năm học và Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học Giáo dục mầm non năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề "Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non" cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp học giáo dục mầm non toàn tỉnh trong 2 ngày, ngày 23/3 và 24/3/2016

Các cháu mầm non về thăm tượng đài mẹ Thứ nhân ngày 8/3

    Ngày Phụ nữ quốc tế cũng như những ngày lễ tượng trưng khác, không phải có một nguồn gốc hay một sự việc duy nhất, mà là thành quả của cuộc đấu tranh gian khổ đầy hy sinh và cũng là cuộc hành trình lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016"

     Thực hiện Kế hoạch chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016" (sau đây gọi tắt là chuyên đề), sau hai năm với sự tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện, chuyên đề đã có tác động đáng kể góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015”.

     Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của cấp học GDMN và nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015"

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội thi “Bé mầm non vui khỏe”

Thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", đây là chuyên đề trọng tâm của cấp học Mầm non năm học 2014-2015, Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thi "Bé mầm non vui khỏe" vào lúc 19h00 ngày 12/4/2015