Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

Bé cùng cô trường MG Hương Sen – Tam Kỳ chơi các trò chơi vận động ngoài sân trường     Thực hiện nhiệm vụ năm học và Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học Giáo dục mầm non năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" cho đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán của cấp học giáo dục mầm non toàn tỉnh từ ngày 18 – 20/3/2015

Tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam

         Thực hiện Công văn số 25/CV-BQLDA ngày 03/02/2015 của Ban quản lý dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non về việc hỗ trợ hoạt động tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở GD&ĐT Quảng Nam triển khai thực hiện lớp tập huấn trong 4 ngày, từ ngày 11/3/2015 – 14/3/2015 tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Sáng ngày 07/3/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về phổ cập giáo dục mầm non

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn