Thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1

Sở GDĐT thông báo phúc khảo kết quả điểm bài thi (gọi tắt là phúc khảo) Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 (khóa thi ngày 07/10/2022)

Kết quả điểm bài thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1

Hội đồng thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023 đợt 1 công bố kết quả điểm bài thi của thí sinh

Sở GDĐT tuyên dương học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Sáng ngày 05/8/2022, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tuyên dương học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hoàn thành chấm bài thi tốt nghiệp THPT 2022, Hội đồng thi số 34-Sở GDĐT Quảng Nam công bố điểm vào lúc 0h00 ngày 24/7/2022

Theo Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT, Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam sẽ công bố điểm bài thi của thí sinh trên Hệ thống Quản lý thi của Sở vào lúc 0h00 ngày 24/7/2022

Kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2022-2023

Kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2022-2023

Một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022

Thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh tự do đăng ký trực tiếp) có tất cả 70 điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và ĐKXT của 59 cơ sở giáo dục và Sở GDĐT, trong đó có 11 điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do.

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2022-2023

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023

Kết quả xếp giải cá nhân Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 (khối không chuyên)

Sở GDĐT thông báo kết quả xếp giải cá nhân Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường THPT không chuyên

Công bố kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022

Hội đồng thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 công bố kết quả điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi

Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022

Hội đồng thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022 (khóa thi ngày 18/11/2021) công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi