Khởi công xây dựng Trường THPT Chuyên Bắc Quảng Nam

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Quảng Nam