Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Giấy mời dự buổi làm việc giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam kính mời các ông/bà là thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 vào Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 thông báo tài liệu ôn tập và dự kiến thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan, sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở như sau:

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 94777/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021

Thông báo tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức tại Phòng chuyên môn thuộc Sở

Tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành GD-ĐT trong tháng 9

(QNO) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5612 thống nhất chủ trương Sở GD-ĐT tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2021 trong trong tháng 9 và yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thi vòng 2 đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

SỞ GDĐT QUẢNG NAM TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ: “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC – VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CỦA NGHỀ GIÁO THỂ KỶ XXI”

     Nằm trong chuỗi hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng Trường học hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục trên địa bản tỉnh, sáng ngày 27/5/2021, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chuyên đề: "Xây dựng Trường học hạnh phúc - Vai trò và giá trị của người thầy trong thế kỷ XXI" dành cho lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Sở và cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên tại các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI

https://drive

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI