Thông báo về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

Danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi viên chức GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021

ồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo điểm bài thi tính đến ngày 28/11/2021

Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021

Mẫu đơn phúc khảo bài thi (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021

Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT Quảng Nam năm 2021 và phúc khảo bài thi

Căn cứ kết quả điểm thi Vòng 2 của Ban chấm thi Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo kết quả điểm thi vòng 2.

Kết thúc vòng 2 kỳ thi viên chức giáo dục: Nghiêm túc, an toàn, đảm bảo phòng chống Covid-19

(QNO) - Chiều ngày 02/11/2021, sau 180 phút làm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, các thí sinh (TS) đã hoàn thành kỳ thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2021.

Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam khóa thi ngày 02/11/2021: Thí sinh là đối tượng F1, F2 được UBND tỉnh cho phép dự thi vòng 2 tại địa điểm thi riêng

Thí sinh là đối tượng F1, F2 được dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam (khóa thi ngày 02/11/2021) tại địa điểm thi riêng: Ban Coi thi số 06 đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ.

Thông báo: Thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức GDĐT (khóa thi ngày 02/11/2021) phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

Thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 (khóa thi ngày 02/11/2021) phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

Thông báo thời gian tổ chức thi vòng 2 (sau khi tạm hoãn) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021: ngày 02/11/2021

Vòng 2 của Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 được tổ chức vào ngày 02/11/2021

Thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 khóa thi ngày 24/10/2021

Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp nên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 (khóa thi ngày 24/10/2021)