Số ký hiệu THONG BAO TRIEU TAP THI SINH
Trích yếu Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020
Lĩnh vực GDDT
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo
Loại văn bản Thông báo
Người ký Hà Thanh Quốc
Ngày ban hành 20/11/2020
Ngày có hiệu lực 20/11/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020
Số ký hiệu: THONG BAO TRIEU TAP THI SINH
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/11/2020