Số ký hiệu Thông-tin-Giáo-dục-và-Đào-tạo-Quý-1-2017in new
Trích yếu Thông tin về giáo dục quý 1 năm 2017
Lĩnh vực GDDT
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo
Loại văn bản Báo cáo
Người ký
Ngày ban hành 01/01/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tin về giáo dục quý 1 năm 2017
Số ký hiệu: Thông-tin-Giáo-dục-và-Đào-tạo-Quý-1-2017in new
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017